Free Installation Quotes. Tap here!

Trulawn Swansea managed by DEkIT Home and Garden Services Ltd

Artificial Grass Installation Experts

Request your personalised quote now

DEkIT Home and Garden Services Ltd

We are DEkIT Home & Garden Services Ltd of Swansea and we offer a large range of garden services including Decking, Fencing, Artificial grass, Garden buildings, Garden clearance, Car Ports, Pergolas & more.  We are specialists in artificial grass supply & installation and are equipped with 15 years of experience in the trade. We will take care of each and every  job from the ground up whilst being highly professional, efficient and friendly. We provide a complete design and construction service and will work closely with you by discussing your designs, ideas and visions.

Dwi’n Siarad Gymraeg

Mae Dekit- gwasanaeth garddio ac adnewyddu’r cartref Ltd, yn gwmni lleol sy’n cynnig ystod o wasanaethau. Gyda dros deuddeg mlynedd o brofiad, rydym yn gwmni proffesiynol, effeithlon a chyfeillgar. Rydym ni’n teimlo’n gryf dros bwysigrwydd deall anghenion y cwsmer, yn creu darluniau yn ôl gweledigaeth y cwsmer ac yna darparu gwasanaeth heb ei ail.

Rydym yn cynnig pob math o wasanaethau garddio ac adnewyddu’r cartref sy’n cynnwys: Decio, ffensio, gosod patio a llwybrau, gosod tywarchen a phorfa artifisial, creu celfi pren unigryw, adeiladu siediau, gosod giatiau, bricwaith a chymaint mwy. Rydym hefyd yn cynnig y canlynol ar gyfer gwaith adnewyddu’r tŷ: gosod lloriau pren, paentio ac addurno. Fel rhan o’n gwasanaeth, rydym hefyd yn cynnig gwaith atgyweirio yn yr ardd.

Mae croeso i chi gysyllu i drafod dylunio eich gardd fel ein bod ni’n medru darparu amcan bris a chynnig cyngor i’r prosiect, pa bynnag maint ydyw. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni wastad yn cynnig gwasanaeth o safon uchel, wrth i ni ddeall disgwyliadau ein cwsmeriaid, darparu beth y trafodwyd yn wreiddiol a chwblhau’r gwaith er mwyn sicrhau perthynas hir-dymor gyda’n cwsmeriaid.

 

DEkIT Home and Garden Services Ltd

Free On-Site Survey & Personalised Quotes

Simply complete our quick and easy installation quote form, and DEkIT Home and Garden Services Ltd will be in touch to discuss your requirements.

DEkIT Home and Garden Services Ltd can carry out an on-site installation survey at a time and date that suits you, to provide an accurate quote for artificial grass installation.

Trulawn Artificial Grass Sample Pack

Request your Sample Pack

Thousands of happy customers love Trulawn®.

No obligations, no strings.
Sample packs are free, sent next available day.

Request your FREE sample pack

Why Choose a Trulawn?

Trulawn supplies and installs the most true-to-life artificial grass available in the UK. With Trulawn you don't need to be green fingered to have a gorgeous garden! We specialise in transforming back gardens with the highest quality fake grass that looks and feels as good as the real thing.

The very best artificial grass installers for Swansea

Proud to provide high quality, professional installers in Swansea. Trulawn are a highly experienced, national artificial grass manufacturer and installer and as one of the leading providers of synthetic lawns in the UK, we have developed and refined our grass products and installation practises over the last decade.

Professionally installed by Trulawn's artificial grass experts

Trulawn have been installing artificial grass since 2008, making us one of the longest trading and most experienced companies in the UK to offer artificial grass in Swansea. We fully train our installation teams and have professional landscaping partners operating across the country on a daily basis. We're proud of the high levels of service, our artificial grass installation teams provide in Swansea.

Local Artificial Grass Installation

Swansea
Neath
Port Talbot
Llanelli
Burry Port
Ferryside
Kidwelly
Ammanford
Llandeilo
Llangadog
Llanwrda
Llandovery
Carmarthen
Whitland
Llanfyrnach
Glogue
Boncath
Newcastle Emlyn
Pencader
Llanybydder
Crymych
Newport
Cardigan
Llandysul
New Quay
Aberaeron
Llanarth
Lampeter
Haverfordwest
Clarbeston Road
Goodwick
Fishguard
Clynderwen
Narberth
Kilgetty
Saundersfoot
Tenby
Pembroke
Pembroke Dock
Milford Haven